073 Менеджмент наукових проектів

Дисципліна “Менеджмент наукових проектів” спрямована на формування вміння розробляти, планувати й ефективно реалізовувати наукові проекти за базовою моделлю проектного менеджменту (знання процесів і процедур ініціювання, ведення й завершення проекту) із доцільним застосуванням відповідного програмного забезпечення. Окрема увага приділятиметься виробленню навичок обраховування проектних кошторисів, оцінювання результатів проекту і планування проектних ризиків, уміння планувати робочі завдання в часі  і встановлювати пріоритети у проектній діяльності.

Складовою курсу є також опанування навичок науково-організаційної діяльності завдяки обізнаності з принципами формування робочих груп, етичної ділової комунікації, техніками підвищення ефективності використання робочого часу й наполегливості в досягненні поставлених завдань у визначені терміни; уміння працювати  автономно та ініціативно.

Серед тем курсу важливе місце посідає пошук можливостей фінансової підтримки наукового проекту та підготовки заявок для отримання фінансування. Більшою мірою ці теми сфокусовано на вивчення вимог Фонду фундаментальних досліджень, європейських та американських програм наукових досліджень, але, в залежності від сфери наукових інтересів PhD-студента вивчаються також і інші

Курс змістовно складається з трьох частин: основи управління проектами; особливості розробки і менеджменту наукових проектів; вивчення можливостей отримання фінансування наукових проектів.

Чала Ніна

Цифрова наука та інформаційна грамотність

Розробники: Ярошенко Тетяна Олександрівна, канд.іст.наук, доцент; Чуканова Світлана Олександрівна, канд.пед.наук; Ярошенко Олександра Ігорівна, завідувачка відділу електронних ресурсів НаУКМА 

Курс відбувається за участі запрошених тренерів, лекторів від провіих кампаній світу в галузі інформаційних ресурсів та навчальних платформ та співробітників наукової бібліотеки НаУКМА.

Мета курсу – допомогти аспірантам сформувати систему знань та вмінь задля проведення ефективної інформаційної діяльності, серед яких використання універсальних та спеціалізованих інформаційних ресурсів, комерційних та відкритих джерел наукової інформації, ознайомлення з тенденціями розвитку інформаційних ресурсів та сучасними практиками пошуку інформації у мережі Інтернет.