Методи інформаційного пошуку

В цьому курсі розглядаються особливості побудови розподілених пошукових систем та практичне використання існуючих пошукових двигунів

Андрій Глибовець