Якісні методи-2

Курс є логічним продовженням дисципліни «Якісні методи в соціології - 1» і має на меті не лише репрезентувати студентам основні методи якісної соціології, але й надати їм можливість на практичних заняттях самим спробувати та «відчути» якісні методи в дії. У такий спосіб після проходження курсу студенти володітимуть основами практичних дослідницьких навичок, які вони зможуть самостійно розвивати далі у власній дослідницькій роботі.

Kateryna Maltseva