Якісні методи-2

Курс є логічним продовженням дисципліни «Якісні методи в соціології - 1» і має на меті не лише репрезентувати студентам основні методи якісної соціології, але й надати їм можливість на практичних ...

Kateryna Maltseva