«Інтернет речей» (ІоТ)

Факультет інформатики

Бакалаврська програма, вибіркова дисципліна, 3 та 4 курс, 2 семестр

Анотація

Курс спрямований на вивчення методів та засобів розробки надсучасної інформаційної технології «Інтернет речей», яка дозволяє керувати різноманітними пристроями без втручання людей. ІоТ-технології створюють користувачам комфортні умови, полегшують виконання дій та можуть звільнити людей не тільки від рутинних, одноманітних дій, а й дій, які потребують досвіду та/або розумового напруження під час роботи або дозвілля.

Під час опанування дисципліни студенти знайомляться з різноманітними технічними засобами ІоТ: давачами, «виконавцями», засобами зв’язку, мікросхемами ідентифікації, мікроконтролерами тощо.

Студенти отримують практичні завдання з розробки індивідуальних ІоТ-проектів. Під час виконання завдань студенти набувають досвіду підключення давачів та «виконавців» до мікроконтролерів за допомогою засобів з’єднання технічних компонент. Для отримання даних з давачів та керування роботою «виконавців», студенти знайомляться з методами «прошивки» та дистанційної «перепрошивки» мікроконтролерів.

Крім зазначеного, студенти опановують застосування засобів штучного інтелекту задля надавання ІоТ-проектам ознак «справжньої розумності». Зокрема, на підставі машинного навчання ІоТ-проекти окремих студентів можуть навчатися та/або самонавчатися.

 Також студенти знайомляться з інструментами розробки програмного забезпечення ІоТ-проектів, зокрема, з засобом візуальним програмування мікроконтролерів «Фрактал».

               Викладач                                                                                                к.ф.-м.н. Ю.О.Ющенко