Когнітивна антропологія

Когнітивна антропологія вивчає взаємозв’язок між суспільством та його ментальним ландшафтом. Антропологи-когнітивісти цікавляться тим, як члени різних соціальних груп розуміють оточуючий світ та концептуалізують те, що в ньому відбувається, – починаючи від природних речей чи створених людиною матеріальних об’єктів (таких, як рослини, кольори, хвороби, машини, продукти харчування, одяг тощо) до абстрактних концептів (таких, як соціальна справедливість, використання землі чи лісів, виховання дітей, щастя, успішність тощо). Когнітивний підхід до культури є важливою дослідницькою нішею, що інтенсивно розвивається в Північний Америці та Європі з 1970х років внаслідок «когнітивного повороту», що набув поширення у всіх соціальних науках. Цей корпус досліджень інкорпорує здобутки різних дисциплін, що вивчають мову і мисленнєві процеси. За кілька десятиліть свого розвитку когнітивна теорія запропонувала низку яскравих теоретичних моделей та інноваційних методологічних розробок, що стали центральними у сучасних прикладних дослідженнях культури людини завдяки своїй інтердисциплінарній природі та емпіричній спрямованості. Курс зосереджується на основних з них, що стосуються вимірювання культурних параметрів, важливих для соціологів. Методологічно курс має кількісний фокус.

Kateryna Maltseva